Издание на Университета за национално и световно стопанство
Търсене


Архив:


Главен редактор:
проф.д.ик.н. Иван Георгиев

Редакционна колегия:
проф.д.ик.н. Иван Георгиев (УНСС) - председател
проф.д-р Благой Колев (УНСС)
проф.д.ик.н. Васил Манов (УНСС)
доц.д-р Георги Генов (УНСС)
ст.н.с. д-р Лилия Чанкова (ИИ на БАН)
проф.д.ик.н. Пано Лулански (УНСС)
проф.д.ик.н. Пламен Мишев (УНСС)
доц.д-р Пламен Орешарски (УНСС)
проф.д-р Христина Балабанова (УНСС)
проф.д-р Христо Христов (УНСС)

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС

тел. (02) 8195-654,
(02) 862-97-93
e-mail: ikonalt@unwe.acad.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически алтернативи”

 

 
Начало » Архив » бр.3/2012 » Статии » Назад    

Система за независими сравнителни продуктови изпитания с участието на заинтересованите страни от представяне на потребителска информация в България

Елка Василева, Даниела Иванова, Богомил Николов

Ключови думи

сравнителни продуктови изпитания, потребителска информация, България

Изтеглете документа в .pdf формат

 

Copyright (c) УНСС, Дирекция "Информационни технологии", 2005-2011 г.